Бои за ИНКЏЕТ принтери

Ланком Прин врши продажба на бои за ИНКЏЕТ.

ИНК ЏЕТ ПЕЧАТАЧИ

250ml

500ml

1 litar

 

UV БОИ

ТЕКСТИЛНИ БОИ

SUBLIMATION БОИ
(за печатење на чаши)